HƯỚNG DẪN GỬI THANH TOÁN HỘ TAOBAO

Cách 1: Dùng máy tính

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Taobao (登录)

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm cần mua và chọn sản phẩm


Bước 3: Chọn số lượng, màu sắc và cho hàng vào giỏ để tiến hành thanh toán

Bước 4: Xác nhận lại địa chỉ nhận hàng bên Trung Quốc và gửi đơn đặt hàng

Bước 5 Tìm người thanh toán hộ (找人代付)và điền 84-385318688

Bước 6: Thông báo gửi thanh toán hộ thành công

Lưu ý: Sau khi gửi đơn hàng thành công quý khách cần nhắn tin (Zalo, SMS) nội dung SĐT & Tên Nick TaoBao dùng để gửi đơn thanh toán hộ đến số điện thoại 0385318688. Bên NAM Logistics sẽ thông báo số tiền quý khách cần phải thanh toán và sẽ tiến hành thanh toán đơn hàng.

Cách 2: Dùng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Taobao (登录)

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm cần mua và chọn sản phẩm và cho vào giỏ hàng

Bước 3: Vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán đơn hàng

Bước 4: Lựa chọn sản phẩn cần thanh toán

Bước 5 : Tiến hành thanh toán

Sau đó, chờ đợi để đến phần lựa chọn phương thức thanh toán: master card, visa card....Tuy nhiên, việc thanh toán

qua các hình thức trên khá phức tạp và triết khấu cao. Trong khi đó, phần lớn các bạn không có tài khoản alipay liên

kết trực tiếp với ngân hàng Trung Quốc. Vì vậy, việc nhờ ai đó thanh toán hộ #uyquyenthanhtoan là điều hết sức hợp

lý.

Sau đó.....

Tiếp đến

Bước 6: Thông báo gửi thanh toán hộ thành công

Lưu ý: Sau khi gửi đơn hàng thành công quý khách cần nhắn tin (Zalo, imess) nội dung SĐT & Tên Nick TaoBao dùng để gửi đơn thanh toán hộ đến số điện thoại 0385318688. Bên NAM Logistics sẽ thông báo số tiền quý khách cần phải thanh toán và sẽ tiến hành thanh toán đơn hàng.