BẢNG GIÁ NHẬP HÀNG

 

I. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH

Mỗi đơn hàng đều có 4 chi phí cố định dưới đây

 

 

     
             
1. Tiền hàng   2. Phí vận chuyển nội địa TQ   3.Phí dịch vụ   4. Phí Vận Chuyển Quốc tế
Được tính bằng đơn giá sản phẩm nhân với tỷ giá nhân dân tệ tại thời điểm đặt cọc đơn hàng   Do nhà bán hàng cung cấp thông tin phụ thuộc vào phí vận chuyển nội địa Trung Quốc thực tế   Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc) * % phí dịch vụ   Phí vận chuyển hàng từ kho Trung Quốc về kho NAM Logistics tại Việt Nam

 

 

II. PHÍ DỊCH VỤ KHÁC

Là phí dịch vụ gia tăng quý khách có thể chọn hoặc không

 

   
         
1. Phí kiểm đếm   2. Phí Đóng Kiện gỗ   3. Phí Ship Việt Nam
Dịch vụ tùy chọn giúp hàng hóa đảm bảo số lượng và chất lượng đơn hàng  

Dịch vụ tùy chọn giúp hàng hóa đảm bảo an toàn không bị hư hỏng do vận chuyển

  Phí chuyển hàng từ kho Việt Nam đến địa chỉ của bạn, hoặc bạn có thể lấy hàng tại kho hàng

 

 

- Phí dịch vụ mua hàng

(Đơn vị %)

PHÍ DỊCH VỤ

Giá Trị Đơn Hàng

% Phí Dịch Vụ

 Trên 50,000,000 VNĐ 2.5%
 Từ 20,000,000 VNĐ – dưới 50,000,000 VNĐ 3%
Từ 5,000,000 VNĐ - dưới 20,000,000 VNĐ 3.5%
Từ 1,000,000 VNĐ - dưới 5,000,000 VNĐ 4%
Dưới 1,000,000 VNĐ 4.5%


- Phí vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam

 

Để tính phí vận chuyển, Quý khách phải nắm rõ cách tính cân nặng của NAM Logistics. Mọi mặt hàng đều có Cân nặng thực tế và Cân nặng quy đổi theo khối. Cân nặng quy đổi được tính theo công thức:

Cân quy đổi (kg) = (dài(cm) x rộng(cm) x cao(cm))/6000

* Lưu ý: Các mặt hàng nhẹ nhưng thường có cân nặng quy đổi lớn hơn là : Các loại sản phẩm được đóng trong hộp, chăn, ga, gối, nệm, đàn ghita, thú bông…vv

* Cân nặng tính tiền được tính theo nguyên tắc sau:

Cân nặng thực tế > Cân nặng quy đổi thì Cân nặng tính tiền = Cân nặng thực tế

Cân nặng thực tế < Cân nặng quy đổi thì Cân nặng tính tiền = Cân nặng quy đổi

(Đơn vị: VNĐ/KG)

 

* Kho Trung Quốc - Hà Nội hàng về sau từ 1 - 3 ngày

*Hàng nhẹ: Là hàng hoá có trọng lượng nhẹ kích thước to, cồng kềnh cân quy đổi cao gấp nhiều lần cân nặng thực tế

 

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN

CÂN NẶNG

Kho Lạng Sơn Kho Hà Nội Kho HCM    
Trên 300kg 14.000VNĐ 18.000VNĐ 24.000VNĐ    
Từ 100 – dưới 300kg 16.000VNĐ 20.000VNĐ 26.000VNĐ    
Từ 30 – dưới 100kg 18.000VNĐ 22.000VNĐ 28.000VNĐ    
Từ 10 – dưới 30kg 20.000VNĐ 24.000VNĐ 30.000VNĐ    
Dưới 10kg 22.000NVĐ 26.000NVĐ 32.000VNĐ    

*Thời gian vận chuyển được tính từ lúc kho Trung Quốc nhận được hàng.

*Quý Khách sử dụng dịch vụ Vận Chuyển Tiết Kiệm vui lòng chọn kho đích tương ứng tại giỏ hàng (Chỉ áp dụng cho các đơn hàng trên 10kg)

 

 

- Phí đóng kiện gỗ

 

Dịch vụ tùy chọn, đối với những mặt hàng dễ vỡ quý khách chọn dịch vụ này sẽ được NAM Logistics bảo hiểm hàng hóa

Phí đóng kiện gỗ áp dụng với các đơn hàng có yêu cầu đóng kiện của quý khách. Với chi phí như sau:

(Đơn vị: VNĐ)

  

BẢNG PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ
Kg Đầu Tiên Kg Tiếp Theo
63.000 VNĐ 3.000 VNĐ

 

- Phí kiểm đếm

 

BẢNG PHÍ KIỂM ĐẾM
Số Lượng Sản Phẩm/Đơn Đơn giá/Sản Phẩm
>500 sản phẩm 1.500 VNĐ
101-500 sản phẩm 2.000 VNĐ
11-100 sản phẩm 3.500 VNĐ
3-10 sản phẩm 5.000 VNĐ
1-2 sản phẩm 7.000 VNĐ

 

- Phí ship nội địa Việt Nam